« terug naar vorige pagina

De POH GGZ

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk
POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, heeft een eigen spreekuur en rapporteert in uw dossier bij de huisarts. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. In onze praktijk zijn werkzaam Linda van Hooijdonk, Ina Hotting en Naomi Booman (voor jeugd en jongvolwassenen).

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling), vervolggesprekken bij de POH GGZ en/of online begeleiding. De POH GGZ kan dus helpen door:
• het verhelderen van problemen;
• het geven van advies over behandeling en verwijzing;
• kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk en/of via internet.

De vervolggesprekken die u met de praktijkondersteuner hebt, zijn bedoeld om u ondersteuning en handvatten te bieden waardoor uw klachten afnemen of geheel verdwijnen. Soms kan het zijn dat de afname van klachten niet haalbaar is en helpt de praktijkondersteuner u vooral bij het leren omgaan en het leren accepteren van uw psychische klachten.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. Een afspraak wordt gepland via de doktersassistenten van huisartsenpraktijk Windhorst aan de balie of per telefoon: 023 – 537 28 17. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Wie zijn onze POH GGZ en hoe kunt u ze bereiken?
Er zijn 2 POH GGZ en 1 POH GGZ Jeugd in het Catharinahuis werkzaam. Linda van Hooijdonk is POH GGZ. Zij is werkzaam op de woensdag en donderdag in de praktijk. Ina Hotting is de andere POH GGZ. Zij is werkzaam op de maandag en woensdag. Een afspraak maken, verzetten of annuleren kan aan de balie bij de doktersassistenten van huisartsenpraktijk Windhorst (naast balie Schoten) of per telefoon 023 – 537 28 17. Naomi Booman is de POH GGZ Jeugd. Zij is werkzaam op woensdag. Een afspraak maken, verzetten of annuleren kan aan de balie bij de doktersassistenten van huisartsenpraktijk Waas, Voskuilen en Lijten (2e verdieping) of per telefoon: 023 – 537 28 22.

Kosten
Gesprekken bij de POH GGZ vallen onder huisartsenzorg. Aan de gesprekken zijn voor u geen kosten verbonden.

BELANGRIJK!!!
Annuleren van een gesprek
We willen de wachttijd bij de POH kort houden, zodat u snel terecht kan. We willen de beschikbare tijd zo goed mogelijk benutten. Hierbij is het dan ook van groot belang dat indien u plotseling verhinderd bent, u minimaal 24 uur van te voren telefonisch contact opneemt met de huisartsenpraktijk. Het verzoek is om uitsluitend een afspraak af te zeggen als dit echt niet anders kan. Zo nodig kan de afspraak ook omgezet worden naar een telefonisch of beeldbelgesprek. Wanneer u op tijd annuleert, kan de tijd die voor u gereserveerd was nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.