« terug naar vorige pagina

Veelgestelde vragen

Veel antwoorden op zeer veel vragen worden beantwoord op de website www.thuisarts.nl
Deze site is speciaal voor het Nederlandse publiek ontwikkeld door huisartsen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Medische problemen en ziektebeelden worden hier in  begrijpelijke taal en met behulp van plaatjes uitgelegd en vaak ook gevolgd door advies.
Neemt u eens een kijkje!

Veel gestelde vragen

 • In de regel houden we aan dat een kind, ouder dan 6 maanden, 3 dagen koorts mag hebben, mits uw kind goed drinkt en niet al te suf is. De hoogte van de koorts is niet echt van belang en u kunt indien u vermoedt dat uw kind zich niet lekker voelt (pijn heeft bijv.) de klachten met met paracetamol bestrijden, maar het is niet per sé nodig de koorts te bestrijden. Paracetamol bestrijdt alleen de klachten, maar niet de ziekte! Over de dosering van de paracetamol kunt u de apotheker of uw huisarts/-assistente om advies vragen. Belangrijk blijft toch altijd het niet pluis gevoel van u als ouder(s). Indien u zich erg ongerust maakt dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk!

 • Een teek bijt zich vast in de huid en laat de eerste dagen niet meer los. U zult de teek of zijn kaken dus nog in de huid zien zitten. Via het slijm van teek kan de ziekte van Lyme worden overgebracht. Dit gevaar bestaat nauwelijks als de teek binnen 24 uur verwijderd wordt. Als er tussen de 3 dagen en 3 weken na de beet een rode kring rond het wondje ontstaat, dan heeft er toch besmetting plaatsgevonden. Met een antibioticakuur is de ziekte gelukkig goed te genezen. Als u met de ziekte doorloopt, kan er een soort griep optreden en jaren later kunnen zenuwen en hersenen nog schade oplopen door de ziekte.

 • In 2016 de geboortejaren 1986, 1981, 1976, 1971, 1966, 1961, 1956
  In 2017 de geboortejaren 1987, 1982, 1977, 1972, 1967, 1962, 1957
  et cetera.

  Meer informatie? Klik hier.

 • Als u vermoedt dat u zwanger bent, kunt u elke dag een zwangerschapstest doen, vanaf de dag dat u ongesteld had moeten worden. Het maakt voor de test niet uit of u de pil slikt of niet.

 • Ja, de assistente kan dan op basis van de aard en ernst van de klacht(en) een inschatting maken van de tijd die de huisarts nodig heeft en de mate van urgentie. Alles wat de assistentes ter ore komt valt onder het medische beroepsgeheim.

 • Ja. Indien u meer dan 10 minuten tijd nodig denkt te hebben kunt u met de assistente overleggen over extra spreekuurtijd. Er kan dan een lang consult voor u worden gereserveerd.

 • Heel eenvoudig: alleen als u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Dit komt eigenlijk alleen voor bij hoog bejaarden die niet meer buiten komen, bij patienten die al enkele dagen hoge koorts hebben en in bed liggen en bij de echte spoedgevallen waarbij ook vaak en terecht het alarmnummer 112 gebeld kan worden. Kinderen met koorts kunnen vaak zonder problemen naar de praktijk vervoerd worden. Bedenk altijd dat in de praktijk veel beter onderzoek gedaan kan worden. Bovendien maken files en parkeerproblemen van een huisbezoek een tijdrovende bezigheid. De tijd om een visite te maken is ongeveer vier keer langer dan die voor een consult.

 • U kunt altijd een afspraak afzeggen, maar het is voor onze organisatie wel erg plezierig als u dit tijdig, liefst 24 uur tevoren doorgeeft.

 • Hoewel deze instanties doen voorkomen dat de huisarts hierin kan bemiddelen, blijkt dit vaak niet het geval! U wordt afgescheept met het advies dat uw huisarts een afspraak kan bespoedigen?! U moet zelf aandringen op een spoedige afspraak. Voor spoedgevallen zorgen wij natuurlijk voor een afspraak bij deze instanties; in overige gevallen hebben wij ook weinig inspraak in de agenda van deze instellingen! Als u vindt dat de wachttijd te lang is, staat het u vrij om naar een ander ziekenhuis te bellen om te zien of u hier eerder aan de beurt bent. Op internet kunt u ook informatie vinden op www.nvz-ziekenhuizen.nl. Ook uw ziektekostenverzekeraar heeft vaak nadere informatie en soms ook een zorgbemiddelingsbureau.

 • Ongeveer 3 weken na het onderzoek kunt U de uitslag bij de assistente opvragen. Dit kan dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur. Bij bijzonderheden verwijst de assistente naar het spreekuur van de dokter.

 • Nee, een huisarts mag over zijn patienten geen medische verklaringen verstrekken. Wanneer een instantie een medische verklaring vraagt, dient deze instantie erop te wijzen dat dat niet door de eigen huisarts mag gebeuren. Soms heeft men daarvoor eigen artsen, vaak mag een andere huisarts een dergelijke verklaring afgeven. DIT GELDT OOK VOOR ANNULERINGEN BIJ REIZEN.

 • Vraag Uw fysiotherapeut om een verslag van de vorderingen van de behandeling en een verzoek om verlenging met redenen omkleed. Vervolgens kunt u op het spreekuur (of soms telefonisch)de machtiging tot verlenging verkrijgen. Als ik de verlenging niet nodig vind zal contact met de fysiotherapeut worden opgenomen

 • Als er geen directe spoed is kunt U altijd tijdens de openingstijden naar de praktijk bellen, dit is tegenwoordig vanuit vrijwel elk land mogelijk. Houd U wel rekening met het tijdsverschil. Vermeld dat U vanuit het buitenland belt dan word U direct doorverbonden met de dokter. Vaak kan Uw huisarts, omdat hij U kent, een zinvol advies geven. Bij spoed uiteraard altijd het plaatselijk noodnummer bellen. Later kunt U dan altijd nog contact met Uw eigen huisarts opnemen.